Świadczenie usług dla byłego pracodawcy

Sytuacja, w której pracownik rozwiązuje umowę o pracę z pracodawcą aby założyć własną działalność gospodarczą a następnie ponownie zatrudnić się u tego samego pracodawcy – na innych już zasadach – jest w ostatnich latach coraz powszechniejsza. Takie świadczenie usług dla byłego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, jednocześnie przy własnej działalności gospodarczej nazywamy samozatrudnieniem.

Własna działalność to dodatkowe obowiązki. Są tego plusy i minusy, dlatego warto rozważyć taką zmianę zanim podejmiemy tej decyzji.

Szczególnej uwagi wymagają w takiej sytuacji kwestie podatkowe gdyż po założeniu działalności wszystkie sprawy podatkowe i urzędowe względem ZUS i US należą teraz do nas. Wiąże się to z tym, że samozatrudniony będzie musiał sam odprowadzać zaliczki na poczet podatku dochodowego do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Opodatkowana współpraca z byłym pracodawcą w pierwszym roku samozatrudnienia jest możliwa tylko na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zmiany formy opodatkowania wg. skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy kartą podatkową będzie możliwa dopiero po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Po roku samozatrudnienia opodatkowana współpraca z byłym pracodawcą będzie możliwa na podstawie podatku liniowego gdy rachunki lub faktury będą potwierdzać inny zakres usług od tych, które wynikały ze stosunku pracy w przeciwnej sytuacji ta forma opodatkowania nie będzie możliwa do wyboru.

Opodatkowanie działalności kartą podatkową po roku będzie możliwe, tylko w przypadku, gdy samozatrudniony nie świadczy na jego rzecz usług, które wynikały uprzednio z umowy o pracę.

Wybór natomiast po roku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie możliwy jeśli w ramach stosunku pracy nie były wykonywane czynności wchodzące obecnie w zakres działalności samozatrudnionego.

W aspekcie korzyści płynących z samozatrudnienia to są one zarówno po stronie samozatrudnionego jak i jego pracodawcy. Pod kątem podatków dla osoby która zdecyduje się na rozpoczęcie działalności do korzyści można zaliczyć: odliczenia od podatku jako kosztu uzyskania przychodów, możliwość skorzystania z odliczenia podatku VAT od zakupu towarów i usług, niższe stawki podatkowe, oraz obniżone składki na ubezpieczenie społeczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here